แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พระสมเด็จวัดพระแก้ว แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พระสมเด็จวัดพระแก้ว แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พระสมเด็จวังหน้า

พระสมเด็จวังหน้า หรือพระสมเด็จวัดพระแก้ว ซึ่งฟังจากการเล่าต่อ ๆ กันมา รวมถึงหลักฐานอื่นที่ได้บันทึกไว้ บอกว่าจัดทำในยุคก่อนการสถาปนาฯ รัชกาลที่ 5 โดยเจ้าคุณกรมเจ้าท่า ประธานฝ่ายฆาราวาส  (ไม่แน่ใจว่าเป็นพระเอกละครเรื่องทวิภพหรือเปล่านะ) โดยยุคสมัยท่านโชติ บุนนาค ราวปี พ.ศ.2411 โน่นแน่ะ และมีสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สร้างขึ้นมาเพื่อแจกข้าราชบริพารและเหล่าเสนาบดี ในยุคสมัยนั้น ซึ่งจะมีเนื้อมวลสารพระและพิมพ์คล้าย ๆ กับพระเครื่อง วัดระฆัง  วัดพลับ และวัดอินทรวิหาร(บางขุนพรหม) แต่จะมีเอกลักษณ์สำคัญเป็นส่วนประกอบมวลสาร ได้แก่ ผงตะไบทอง พลอยและหินสี พระเครื่องวังหน้าส่วนใหญ่จะเคลือบรัก ชาด และปิดทอง ดังนั้น หากเราส่องดูพระวังหน้าด้วยตาเปล่า จุดสำคัญอันดับแรกเราต้องจำลักษณะพิมพ์ของสมเด็จวัดระฆังให้ได้ และมาดูเนื้อหากมีคราบร่องรอยของชาด รัก หรือคราบทองปิดอยู่พร้อมกับความเก่าของเนื้อ ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป้นสมเด็จวัดพระแก้วหรือสมเด็จวังหน้า แต่มีบางพิมพ์ของบางขุนพรหมหรือวัดระฆัง จะคล้ายคลึงกันบ้างเป็นบางพิมพ์แต่น้อย

พระสมเด็จวังหน้า

พระสมเด็จวังหน้า หรือพระสมเด็จวัดพระแก้ว องค์นี้ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2411 ก่อนสถาปนาฯ รัชกาลที่ 5 โดยมีสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และท่านเจ้าคุณกรมท่า ประธานฝ่ายฆาราวาส สร้างขึ้นมาเพื่อแจกเป็นของขวัญข้าราชบริพารและเหล่าเสนาบดี ในยุคสมัยนั้น ซึ่งองค์นี้มีเอกลักษณ์สำคัญเป็นส่วนประกอบมวลสาร ได้แก่ ผงตะไบทอง สีจากธรรมชาติเทเป็นเส้นสายและมีประทับตราครุฑ ซึ่งบางองค์ก็จะมีตราประทับเป็นชฏา กงจักร อยุ่ด้านหลังเช่นนี้ พระเครื่องวังหน้าส่วนใหญ่หากไม่ใช่ลายสีเบญจสิริ ก็มักจะเคลือบชาดรัก แดง ดำ และปิดทอง ส่วนพุทธคุณผมเปรียบดังนี้นะครับว่าถ้า พระอริยะสงฆ์ฯ ท่านตักน้ำใส่แก้วให้เราเต็มแก้ว และส่งต่อ ผ่านกาลเวลาไปแก้วน้ำแก้วนี้ผ่านมาหลายช่วงคน ถ้าใครดูแลแก้วดีน้ำก็ยังคงเต็ม ใครถือไม่ดีน้ำก็คงหก เทหายออกไปบ้าง กว่าแก้วน้ำนั้นจะมาถึงเราก็คงเหลือน้ำอยุ่น้อย ดังนั้น หากเราไม่หาน้ำเติมเข้าไป น้ำเดิมก็คงจะเหลือเท่าที่เรารับมา พุทธคุณก็เช่นกัน เรารับมาก็หมั่นเติมเต็มเข้าไปในองค์ท่านด้วยศีลธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พุทธคุณจะได้เต็มเปี่ยมคุ้มครองภัยให้ร่มเย็นและมีโชคลาภจากการค้าทำมาหากินตลอดไป